Vi - Kenny at the beach

Photo by The Trangk Bridal Garden
Location: Hồ Cốc
32/13 Nguyễn Cửu Vân, P17, Bình Thạnh, HCM
0977 888 079
trangk.photo@gmail.com
www.trangk.vn